Sunday, December 30, 2012

[DJP Blogger Community] Rapor Pertama Raito Aidan

DJP Blogger Community has posted a new item, 'Rapor Pertama Raito Aidan'

Akhirnya setelah 1 (satu) semester bersenang-senang belajar di TK setempat,
Raito dan Aidan pun menerima rapor pertama mereka. Inilah rapor pertama dalam
hidup mereka; salah satu indikator penting yang akan menentukan arah bimbingan
saya dan ibu mereka...

You may view the latest post at
http://djp.web.id/rapor-pertama-raito-aidan/


Best regards,
DJP Blogger Community
http://djp.web.id

No comments:

Post a Comment